Συμβουλευτική - Συνεργασία Ξένων Πανεπιστημίων

Σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού, Carrier Gate Test, συμβουλευτική για πανεπιστήμια του εξωτερικού. Επίσης σε συνεργασία με την Unicert προωθούμε και υποστηρίουμε τα Δια Ζώσης και Εξ Αποστάσεως Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick της Κύπρου. 

Σεμινάριο «Σχέσεις γονέων με εφήβους και επαγγελματική συμβουλευτική γονέων για το μέλλον των παιδιών τους»

Στο εκπαιδευτήριο Πολυχρονάκη – Καπαϊδονάκη πιστοποιημένοι από το Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστήμιου Πειραιώς σύμβουλοι επαγγελματικής σταδιοδρομίας, διεξάγουν και αναλύουν το Carrier Gate Test, το πλέον σύγχρονο εργαλείο επαγγελματικού προσανατολισμού.

Επιπλέον, παρέχονται συμβουλές και πληροφορίες για πανεπιστημιακές σχολές σε πανεπιστήμια του εξωτερικού. Ελάτε άμεσα  για μία εξατομικευμένη μελέτη του προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού προγράμματος που σας ενδιαφέρει.

Σε συνεργασία με την Unicert προωθεί και υποστηρίζει τα Δια Ζώσης και Εξ Αποστάσεως Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick της Κύπρου.

Στο Πανεπιστήμιο Frederick λειτουργούν έξι Σχολές που καλύπτουν σχεδόν όλο το φάσμα της εκπαίδευσης και προσφέρουν προγράμματα σε πτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο. Έχει έδρα τη Λευκωσία, ενώ συγκεκριμένες Σχολές και Τμήματα λειτουργούν και στο παράρτημα του Πανεπιστημίου στη Λεμεσό.

Προπτυχιακά προγράμματα εξ αποστάσεως

Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης

Μεταπτυχιακά Προγράμματα εξ αποστάσεως

Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Ειδική Εκπαίδευση

Σχολή Επιστημών της Αγωγής

• Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα εξ αποστάσεως στα Αναλυτικά Προγράμματα και τη Διδασκαλία
• Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (Μάστερ) στην Διασφάλιση Ποιότητας Κατεύθυνση Παραγωγή και Υπηρεσίες
Κατεύθυνση Εκπαίδευσης
• Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Ειδική Εκπαίδευση
• Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη
• Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Σχολικών Μονάδων

Σχολή Μηχανικής και Εφαρμοσμένων Επιστημών
• Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (Μάστερ) στην Διασφάλιση Ποιότητας
Κατεύθυνση Παραγωγή και Υπηρεσίες

Σχολή Επιστημών Υγείας
• Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (Μάστερ) στην Διοίκηση Υπηρεσιών και Μονάδων Υγείας

Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης

Σχολή Μηχανικής και Εφαρμοσμένων Επιστημών του Πανεπιστημίου Frederick και τη Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών του Ανοικτού Πανεπιστήμιου Κύπρου

• Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στα Αειφόρα Ενεργειακά Συστήματα

Οι επίσημες γλώσσες του Πανεπιστημίου είναι η Ελληνική και η Αγγλική.

Το Πανεπιστήμιο Frederick, έχει αναγνωριστεί από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) της Ελλάδας, ως Ομοταγές Ίδρυμα προς τα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και οι Σχολές και Τμήματά του, ως ισότιμα με τα αντίστοιχα των Ελληνικών Α.Ε.Ι.

Το εκπαιδευτήριο μας αναλαμβάνει τις διαδικασίες έγκρισης και εγγραφής των φοιτητών στα προγράμματα του πανεπιστημίου, χωρίς καμία επιβάρυνση. Ελάτε άμεσα στο εκπαιδευτήριο μας για μία εξατομικευμένη μελέτη του προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού προγράμματος που σας ενδιαφέρει.  

Προγράμματα για μαθητές, φοιτητές & ενήλικες

Σας ενδιαφέρουν

Εκδηλώσεις Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Το Εκπαιδευτήριο Πολυχρονάκη Καπαϊδονάκη οργανώνει  στο Ρέθυμνο, το Σάββατο 9 Φεβρουαρίου δύο εκδηλώσεις Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού με εισηγητή Ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Πειραιώς Θεόδωρο Κατσανέβα (Ph.D. L.S.E.).

Η πρώτη εκδήλωση απευθύνεται σε γονείς με παιδιά στην εφηβεία και είναι σεμιναριακού τύπου κλειστή, με περιορισμένες θέσεις συμμετοχής και θέμα τις «Σχέσεις γονέων με εφήβους και επαγγελματική συμβουλευτική γονέων για το μέλλον των παιδιών τους». 

Η δεύτερη εκδήλωση αφορά στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό, απευθύνεται σε μαθητές και γονείς και είναι ανοιχτή, ελεύθερη για όλους. Τα θέματα που θα αναπτυχθούν θα βοηθήσουν μαθητές και γονείς να αποφασίσουν με ασφάλεια για το μέλλον τους.

Πανεπιστήμιο FREDERICK της Κύπρου. Σπούδασε ότι θέλεις και όχι ότι έτυχε!

Στο Πανεπιστήμιο Frederick, το μοναδικό με 100% Εξ Αποστάσεως προγράμματα, λειτουργούν έξι Σχολές που καλύπτουν σχεδόν όλο το φάσμα της εκπαίδευσης και προσφέρουν προγράμματα σε πτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο. Είναι ομότιμο των ελληνικών και τα προγράμματα του είναι αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 

Ψηφιακή Γνώση. Για να μάθουμε όλοι ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

Στο επιδοτούμενο πρόγραμμα αυτό, με ωράριο που τους βολεύει οι συμμετέχοντες πάνω στον Η/Υ και με τη βοήθεια του καθηγητή μαθαίνουν βήμα βήμα, με βιωματική προσέγγιση τη σωστή χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

Οι εγγραφές άρχισαν! Προγράμματα Φοιτητών & Ενηλίκων

Βιωματικά προγράμματα φοιτητών και ενηλίκων κάνουν την διδασκαλία Ξένης Γλώσσας μια εύκολη και διασκεδαστική υπόθεση. Φοιτητές και ενήλικες έχουν να διαλέξουν από πολλά προγράμματα πιστοποίησης Αγγλικών, Γαλλικών και άλλων ξένων γλωσσών ειδικά σχεδιασμένα για τις δικές τους, ιδιαίτερες ανάγκες από έμπειρους καθηγητές στην εκπαίδευση ενηλίκων. Προγράμματα αρχαρίων - προχωρημένων.

Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο PEOPLECERT

Είμαστε πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο των οργανισμών PEOPLECERT και LanguageCert με αποτέλεσμα οι τελικές εξετάσεις που διενεργούνται έξι φορές το χρόνο στους γνώριμους χώρους του εκπαιδευτηρίου μας να είναι ακόμα πιο φιλικές για όλους τους υποψηφίους.

Επαγγελματικός Προσανατολισμός.

Στο εκπαιδευτήριο Πολυχρονάκη – Καπαϊδονάκη έχουμε σχεδιάσει ένα πρόγραμμα ατομικής συμβουλευτικής το οποίο με τη βοήθεια ψυχομετρικών εργαλείων* εξετάζει ταλέντα, κλίσεις, θέληση, επιδόσεις, οικογενειακό  περιβάλλον και άλλα δεδομένα βοηθώντας παιδί και οικογένεια στη λήψη των βέλτιστων για την περίπτωση αποφάσεων.

 

 

 

Master εξ αποστάσεως στην Ειδική Εκπαίδευση

Ένταξη στους πίνακες ειδικής αγωγής & πρόταξη στους ΣΜΕΑΕ. Προτεραιότητα σε μεταθέσεις, αποσπάσεις & υπ. μεταβολές. Παιδαγωγική επάρκεια σε αδιόριστους εκπαιδευτικούς. Επιπλέον Μόρια στον ΑΣΕΠ Εκπαιδευτικών. Επιπλέον Μόρια στην επικείμενη αξιολόγηση. Προσαύξηση σε μόρια τόσο στην αξιολόγηση των υποψηφίων Διευθυντών Σχολείων όσο και των Σχολικών Συμβούλων. Προστιθέμενη αξία στο Βασικό πτυχίο άλλα και αντίκρισμα στην αγορά εργασίας.

Προπτυχιακό εξ αποστάσεως στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Έναρξη εαρινό εξάμηνο. Το απαραίτητο στον κόσμο των επιχειρήσεων πρόγραμμα με άμεση σύνδεση στην αγορά εργασίας. Όλες οι δραστηριότητες του προγράμματος, συναντήσεις, εργασίες και εξετάσεις γίνονται στο πιστοποιημένο από το Πανεπιστήμιο εκπαιδευτήριο μας.   

Master εξ αποστάσεως στην Διοίκηση Μονάδων Υγείας.

Το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση της Υγείας έχει ως σκοπό να προετοιμάσει για μια εποικοδομητική σταδιοδρομία την επόμενη γενιά των ανώτερων στελεχών και ηγετών στον τομέα της Υγείας. 

Τί είναι η πλατφόρμα εκπαίδευσης

Το εκπαιδευτήριο Πολυχρονάκη – Καπαϊδονάκη προσφέρει στους σπουδαστές του την πλατφόρμα εκπαίδευσης, ένα σύστημα e-learning σχεδιασμένο να ενισχύει την δια ζώσης διδασκαλία με τρόπο πρακτικό, φιλικό και ευχάριστο.